PWA1662 แอปพลิเคชั่น ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันน้ำประปา โหลดที่นี่

15 เม.ย. 2563 เวลา 3:30 น. 36

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

PWA1662 แอปพลิเคชั่น ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันน้ำประปา โหลดที่นี่ การประปาส่วนภูมิภาคอำนวยความสะดวกด้วย Application กรอกข้อมูลขอรับสิทธิ์ เปิดให้ขอรับสิทธิ์ 15 เม.ย. 2563

PWA1662 แอปพลิเคชั่น ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันน้ำประปา โหลดที่นี่

App PWA1662 แอปพลิเคชั่น เปิดลงทะเบียน ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันน้ำประปา ตรวจสอบเงินโอนเข้า เริ่มกรอกข้อมูลตั้งแต่วันนี้ 15 เม.ย. 2563 และจะเริ่มโอนเงินคืนวันที่ 5 พ.ค. 2563

 

แอปพลิเคชั่น PWA1662 ดาวน์โหลดที่นี่

PWA1662 แอปพลิเคชั่น ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันน้ำประปา โหลดที่นี่

Download PWA1662 (Android)

การประปาส่วนภูมิภาค มีภาระหน้าที่ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ รวมทั้งดำเนินธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อประโยชน์ ในการบริการสาธารณูปโภค โดยคำนึงประโยชน์ของรัฐ และ สุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญปัจจุบันได้แบ่งสายการ ปฎิบัติงานออกเป็น 10 เขต ดูแลรับผิดชอบ การประปาส่วนภูมิภาคในสังกัดทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ กทม. นนทบุรี และ สมุทรปราการ

PWA1662 เป็นแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ ประชาชนที่เป็นผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค

พัฒนาโดย การประปาส่วนภูมิภาค

PWA1662 แอปพลิเคชั่น ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันน้ำประปา โหลดที่นี่

Download PWA1662 (iOS)

โดยมีคุณสมบัติการทำงาน ดังนี้

-แสดงข้อมูลค่าน้ำประปา

-แสดงข้อมูลสถิติการใช้น้ำประปาย้อนหลัง 12 เดือน

-แจ้งเตือนค่าน้ำประปา เมื่อมีการอ่านมาตรวัดน้ำแล้ว

-แสดง Barcode และ QR Code

-แสดงข่าวหยุดจ่ายน้ำ

-แสดงข่าวประชาสัมพันธ์

-แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งท่อประปาแตก / รั่ว

-แสดงข้อมูลทั่วไปของการประปาส่วนภูมิภาค

-แสดงสถานที่ชำระเงิน

สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร 1662 หรือ email : [email protected]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด