6 ทริค ใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home

17 เม.ย. 2563 เวลา 5:48 น.

6 ทริค ใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home เน้นการพึ่งพาพลังงานธรรมชาติ ปรับพฤติกรรม เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า

จากมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของรัฐบาลที่ให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเลือกทำงานที่บ้าน หรือ Work from home ได้ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงส่งให้มีภาคครัวเรือนมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น ทั้งจากการใช้คอมพิวเตอร์ ไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ

​6 ทริค ใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home ที่สามารถทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้

• เปิดหน้าต่างรับลม แสงธรรมชาติ สว่าง เย็นกายสบายกระเป๋า แสงและลมธรรมชาติถือเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับการประหยัดพลังงานในช่วงที่มีการ Work from home ที่สำคัญการเปิดให้อากาศถ่ายเท จะช่วยลดความเสี่ยงของ COVID-19 ได้อีกด้วย

6 ทริค ใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home

• เลือกใช้หลอด LED สว่างเท่าเดิม แทนหลอดไฟแบบเดิม ทั้งหลอดไส้ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าหลอด LED หากเทียบจากจำนวนหลอดที่เท่ากัน ดังนั้น หากเปลี่ยนมาใช้หลอด LED จะสามารถให้ความสว่างได้มากกว่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6 ทริค ใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home

• Laptop ตั้ง Sleep Mode เมื่อไม่ได้ใช้ ปรับแสงจอไม่สว่างเกินไป ประหยัดไฟ Save แบต Laptop ถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำงาน ดังนั้น การตั้งค่าเพื่อประหยัดพลังงาน จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ เพราะบางครั้งเราอาจต้องทำกิจกรรมอื่นๆ และ เปิด Laptop ทิ้งไว้

6 ทริค ใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home

• ปิด Gadget ไร้สาย เมื่อไร้การเชื่อมต่อ เปิดเมื่อใช้ ปิดทันทีเมื่อเลิกใช้ ไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ จำขึ้นใจเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไร้สาย แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่อ ก็ยังคงมีการทำงานอยู่ และใช้กระแสไฟฟ้าในการหล่อเลี้ยงระบบ ดังนั้นอุปกรณ์ไหนที่ไม่จำเป็น ก็ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทันที เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้า

6 ทริค ใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home

• ฟังเพลงใส่หูฟัง ประหยัดไฟกว่า การใช้หูฟังเพื่อการฟังเพลง ควรเลือกหูฟังแบบสาย เพราะใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงานน้อยกว่าหูฟังไร้สาย อีกทั้งในขนาดและราคาที่เท่ากัน หูฟังแบบมีสายจะได้รับฟังเสียงในคุณภาพที่ดีกว่า

6 ทริค ใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home

• เลือกมุมทำงาน มุมเดียว และตั้งเวลาการใช้ไฟ เหมือน ที่ทำงาน 9.00 เว้น เที่ยง และปิดตอน 17.00 กำหนดเวลาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชัดเจน แน่นอนว่า ในบางเวลาเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างก็ไม่จำเป็น การกำหนดเวลาที่ชัดเจน จะทำให้เราเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 ทริค ใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home

เรียบเรียงข้อมูล จาก ​การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด