มทส.โคราช เก็บช่อดอกกัญชารุ่นแรก ส่งต่อวิจัยทางการแพทย์

27 ส.ค. 2563 เวลา 5:52 น. 7

มทส.โคราช เก็บช่อดอกกัญชารุ่นแรก ส่งต่อวัตถุดิบคุณภาพใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เตรียมศึกษาวิจัยสายพันธุ์เฮมพ์ กัญชาให้สาร CBD สูง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ดร.นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี มทส. คณะผู้บริหาร มทส. ผู้แทนสำนักงานตำรวจภูธรภาค3นครราชสีมาและผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมทำพิธี “เก็บช่อดอกกัญชา มทส.รุ่นแรก” ภายใต้โครงการวิจัย “การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์”

ซึ่งเป็นต้นกัญชาสายพันธุ์ฝอยทองภูผายล ลักษณะกัญชาแห้งทั้งใบ ก้านและดอก รวมน้ำหนักกว่า100กิโลกรัม เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ รพ.เครือข่ายกรมการแพทย์แผนไทย พัฒนาต่อยอดผลิตยาสมุนไพรไทยสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน9 ตำรับ คือ ตำรับศุขไสยาศน์ ตำรับทำลายพระสุเมรุ ตำรับยาทาริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น ตำรับยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ตำรับยาแก้ลมเนาวนารีวาโยตำรับยาไพสาลี ตำรับยาอไภยสาลี ตำรับยาแก้นอนไม่หลับและยาแก้ไขผอมเหลือง ซึ่งเป็นไปตามแผนการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ในฐานะนักวิจัยหลักของโครงการ เปิดเผยว่า มทส.ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย ขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมการผลิตกัญชาแพทย์แผนไทยตามนโยบายของรัฐบาล วัตถุประสงค์ปลูกกัญชา การตรวจสอบคุณภาพการใช้พื้นที่แปรูป การวิจัยยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีสำหรับผลิตยาสมุนไพรที่ได้คุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานสากล มทส.จึงได้ดำเนินโครงการโดยมีศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นนักวิจัยหลักและได้วางแผนการผลิต การจำหน่ายและการใช้ประโยชน์ผ่านความเห็นชอบรวมทั้งได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด