Spring News

กรมควบคุมโรค แนะนำการรับมือภัยหนาว ย้ำดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาวอาจเสียชีวิตได้

17 ม.ค. 2564 เวลา 8:25 น.

กรมควบคุมโรค คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบการเสียชีวิตจากภัยหนาวเพิ่มขึ้น แนะนำประชาชนให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำร่างกายให้อบอุ่นโดยสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาว ไม่ควรแก้หนาวด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรค เผยแพร่ พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 3/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่17 - 23 มกราคม 2564

การเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่า มีรายงานผู้เสียชีวิตจากภัยหนาวในปี 2563 จำนวน 37 รายจังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 

- ชัยภูมิ 4 ราย 

- ชัยนาท 3 ราย 

- เชียงใหม่ 2 ราย 

- สระแก้ว 2 ราย 

- นครสวรรค์ 2 ราย 

- กาฬสินธุ์ 2 ราย

- ปราจีนบุรี 2 ราย 

- กรุงเทพมหานคร 1 ราย 

- อำนาจเจริญ 1 ราย 

- แพร่ 1 ราย 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 58 ปี อาชีพที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ อาชีพรับจ้าง และเสียชีวิตในที่อยู่อาศัย 

ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีผ้าห่มหรือสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่ไม่เพียงพอ 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.05 

ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัว 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.54 

ผู้เสียชีวิตมีประวัติการดื่มสุราเป็นประจำ 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.73 

ผู้เสียชีวิตได้รับการวินิจฉัยการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.14 

พบผู้เสียชีวิตที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.62

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบการเสียชีวิตจากภัยหนาวเพิ่มขึ้น จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 17-19 มกราคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน จะลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณภูเขาและยอดดอยทางภาคเหนือและภาคอีสาน อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศหนาวถึงหนาวจัด  

กรมควบคุมโรค จึงขอเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพ ดังนี้

- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

- ทำร่างกายให้อบอุ่น โดยสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง หอบหืด ขอให้เพิ่มการดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากป่วยอาจมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้ 

- ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นเล็กน้อยที่บริเวณผิวหนังเท่านั้น และยังทำให้ทั้งระบบต่างๆ ของร่างกายเย็นลง สุดท้ายอาจเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ อาจทำให้เสียชีวิตได้ 

หากพบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาวให้รีบช่วยเหลือ หรือพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

กรมควบคุมโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด