Spring News

วิเคราะห์การใช้ 4 โซเชียล ปี 63 อุตสาหกรรมไหนเข้าถึงผู้บริโภคมากกว่ากัน

28 เม.ย. 2564 เวลา 8:47 น. 3

โซเชียล มีเดีย เป็นช่องทางหลักที่องค์กรธุรกิจรายใหญ่ไปจนถึง SME ใช้สื่อสารสร้าง Brand Awareness และค้าขายกับผู้บริโภค โดยในวิกฤตปี 2563 มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจาก Wisesight ว่า กลุ่มสินค้าใดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ผ่านช่องทางใด เผื่อคุณจะนำไปต่อยอดธุรกิจ

โควิด 19 เร่งให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัล ผู้คนและองค์กรจึงต้องรู้จักการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ Data ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะ โซเชียลมีเดีย 4 แพลตฟอร์มที่คนไทยใช้กันมาก อย่าง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube เพื่อติดตามความสนใจของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเดิมมากๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้ทันเทรนด์ รวมถึงรู้ใจและรู้จักวิธีเข้าถึงผู้บริโภค

สองมุมมองของการใช้งานโซเชียลมีเดียในปีที่ผ่านมา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานโซเชียลของภาคธุรกิจกว่า 2,000 แบรนด์ชั้นนำจาก 20 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมกว่า 3 ล้านข้อความตลอดปี 2563 ออกมาเป็น INSTANT REPORT BUSINESS USAGE ภาพรวมการใช้งานโซเชียลมีเดียเชิงธุรกิจ 2020 ซึ่งสรุปการใช้งานโซเชียลมีเดียออกมาสองมุมมอง ได้แก่ 1. ภาพรวมของการใช้งานโซเชียลมีเดียชื่อดัง 4 แพลตฟอร์ม และ 2. บทวิเคราะห์เจาะลึกการใช้งานของอุตสาหกรรมที่โดดเด่นในแต่ละแพลตฟอร์ม

1. ภาพรวมของการใช้งานโซเชียลมีเดียชื่อดัง 4 แพลตฟอร์ม 

ภาคธุรกิจได้ Engagement ในโซเชียลมีเดียโดยรวมมากถึง 631 ล้านครั้ง และจากการ Post รวมมากกว่า 3 ล้านครั้ง โดย 85% ของแบรนด์เน้นใช้พื้นที่บน Facebook เป็นหลัก รองลงมาคือ Instagram ที่มีสัดส่วนประมาณ 10% 

ในด้านพื้นที่บนโซเชียลมีเดียของบัญชีทางการ มีการใช้ Facebook เป็นหลัก โดยแบรนด์เลือกใช้ Facebook มากที่สุด (99%) รองลงมาคือ Instagram (65%), YouTube (50%) และ Twitter (29%)

วิเคราะห์การใช้ 4 โซเชียล ปี 63 อุตสาหกรรมไหนเข้าถึงผู้บริโภคมากกว่ากัน

โซเชียล

หากดูที่จำนวนบัญชีทางการ 82% ของแบรนด์ มีบัญชีทางการอย่างน้อย 2 แพลตฟอร์ม โดยใช้ Facebook เป็นหลัก มีเพียงแค่ 18% ของแบรนด์เท่านั้นที่ยังคงใช้เพียงแค่ 1 แพลตฟอร์มในการทำการตลาดกับผู้บริโภค

2. บทวิเคราะห์เจาะลึกการใช้งานโซเชียลของอุตสาหกรรมที่โดดเด่นในแต่ละแพลตฟอร์ม

• กลุ่มธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram มากที่สุดคือ Department Store แต่เอ็นเกจเมนต์ที่สูงที่สุดอยู่ในกลุ่มธุรกิจ Beauty & Personal Care

• กลุ่มธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์ม Twitter มากที่สุดคือ Beauty & Personal Care แต่เอ็นเกจเมนต์ที่สูงที่สุดไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจ E-Commerce

• กลุ่มธุรกิจที่เน้นโปรโมทโดยใช้ศิลปิน เช่นกลุ่ม E-commerce ใช้แพลตฟอร์ม Twitter และ Instagram ควบคู่กัน

วิเคราะห์การใช้ 4 โซเชียล ปี 63 อุตสาหกรรมไหนเข้าถึงผู้บริโภคมากกว่ากัน

แพลตฟอร์มที่แบรนด์เลือกใช้ถัดจาก Facebook

สำหรับการเลือกใช้แพลตฟอร์มจะเป็นไปตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในธุรกิจนั้นๆ เช่น Beauty & Personal Care, FMCG Food จะใช้ Instagram ควบคู่กับ Facebook ขณะที่ Automotive & Dealer และ Consumer Electronics จะใช้ YouTube ควบคู่กับ Facebook 

มีบทวิเคราะห์จากหลายสำนักกล่าวถึงเทรนด์คอนเทนต์ประเภทคลิปวิดีโอว่า จะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยิ่งอยู่ในช่วงเก็บตัว - กักตัวด้วยแล้ว ปริมาณการใช้งาน YouTube ไม่ว่าจะดูเพื่อความเพลิดเพลิน ชมก่อนช็อปสินค้า เสพรีวิวอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว เรียนออนไลน์ ฯลฯ ยิ่งทำให้ยอด View พุ่งทะยานแบบไร้ขีดจำกัด

และสำหรับกลุ่มธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์ม YouTube มากที่สุด พบว่าเป็นกลุ่ม Automotive & Dealer ส่วนกลุ่มธุรกิจที่ได้รับยอดเข้าชม YouTube รวมสูงสุด 5 อันดับ มีดังนี้ 

• FMCG Beverage 2.669  พันล้านครั้ง

• Beauty & Personal Care 2.496 พันล้านครั้ง

• Automotive & Dealer 2.190 พันล้านครั้ง

• Consumer Electronics 9.54 ร้อยล้านครั้ง

• FMCG Food 9.19 ร้อยล้านครั้ง

wisesight

หมายเหตุ: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทำ “INSTANT REPORT BUSINESS USAGE ภาพรวมการใช้งานโซเชียลมีเดียเชิงธุรกิจ 2020” โดย Wisesight 

• ช่วงเวลาที่ใช้เก็บข้อมูล: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

• เก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 4 ช่องทาง: Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube

• วิเคราะห์จากข้อมูลโซเชียลจำนวน 2,911,497 ข้อความ

• เก็บข้อมูลจากแบรนด์มากถึง 2,024 แบรนด์

ทีมนักวิเคราะห์ข้อมูล : ณิชาภา รัตนปรีชาเวช, ณัชชา เวชพานิช และสโรชา ตันตินันท์

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์ : store.wisesight.co

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด