Spring News

ผู้ป่วยเบาหวานควรดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงโควิด 19 ระบาด ?

04 พ.ค. 2564 เวลา 8:46 น. 2

ในช่วงการระบาดของโควิด 19 แบบนี้ ทุกคนได้เริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น ใส่ใจในเรื่องความสะอาดและสุขภาพมากขึ้น อย่าง การทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ ใส่แมสก์ และเว้นระยะห่าง

แต่สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้รุนแรงกว่า มีวิธีดูแลตัวเองเหมือนหรือต่างจากคนทั่วไปอย่างไร เรามีคำแนะนำจาก สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาฝาก

เป็นที่รู้กันว่าผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคหอบหืด มีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อ COVID-19 ได้รุนแรงกว่าคนทั่วไป หากผู้ที่เป็นเบาหวานที่มีการติดเชื้อ การคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะผันผวนและควบคุมได้ยาก ส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ อธิบายได้จาก 2 เหตุผล เหตุผลแรกคือภูมิคุ้มกันต่ำลง ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น และอีกเหตุผลคือเชื้อมักเจริญเติบโตได้ดีในภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูง

แพทย์จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองในช่วงโรคโควิด 19 ระบาด ดังนี้

ผู้ป่วยเบาหวาน

-ล้างมือสม่ำเสมอ

-หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ควรล้างมือและทำให้มือแห้งสะอาดก่อนสัมผัสใบหน้า

-ทำความสะอาดวัตถุหรือบริเวณที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ

-เวลาไอหรือจาม ควรนำต้นแขนหรือข้อพับแขนมาปิดบริเวณปากและจมูก ไม่ควรใช้มือปิดเนื่องจากมืออาจไปสัมผัสวัตถุสิ่งของอื่นต่อ เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

-หลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงต่อโรคไวรัสนี้ เช่น ไอหรือจาม

-คอยแนะนำหรือพูดคุยกับคนในครอบครัวถึงการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ เช่น คุณควรหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถโดยสารที่แออัด คุณควรหลีกเลี่ยงการไปเที่ยว หรือคุณควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีผู้คนชุมนุมกันจำนวนมาก

-ถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีอาการหรือสงสัยจะป่วย โปรดพักผ่อนอยู่บ้าน และโทรศัพท์เพื่อขอคำแนะนำได้ที่ กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 1422 หรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 1669

-หากมีอาการหนัก ควรโทรศัพท์เพื่อขอคำแนะนำวิธีการไปพบแพทย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1422 หรือ 1669

2.ถ้าหากคุณเป็นเบาหวาน

-เตรียมตัวให้พร้อมหากคุณรู้สึกไม่สบาย

-ติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหากจำเป็น

-ตั้งใจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้น

-หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม หรือหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์ หากมีเสมหะร่วมด้วยบ่งบอกว่ามีการติดเชื้อ คุณควรได้รับการรักษาอย่างทันที

-การติดเชื้อทุกชนิดสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด และทำให้ร่างกายขาดน้ำ จึงควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอ

-เช็คดูว่ายารักษาเบาหวานมีเพียงพอหรือไม่หากคุณต้องถูกกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์

-สำรองอาหารโดยเฉพาะประเภทน้ำตาลอย่างเพียงพอ สำหรับการแก้ไขภาวะน้ำตาลต่ำได้ทันท่วงที

-ถ้าหากอยู่บ้านคนเดียว หาคนที่สามารถไว้วางใจและมั่นใจว่าจะช่วยเหลือได้หากต้องการความช่วยเหลือ

 

Cr.: สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรคเบาหวาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด