Spring News

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด “ไทยร่วมใจ” ไม่ยุ่งยาก

27 พ.ค. 2564 เวลา 7:51 น. 480

การจองฉีดวัคซีน สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทาง กทม. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เปิดระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย" เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

vaccine

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน “ไทยร่วมใจ”

-เข้าเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com ปุ่มสีน้ำเงิน “แสดงความประสงค์” และปุ่มสีเหลือง “ตรวจสอบข้อมูล/นัดหมาย”

-เลือก “แสดงความประสงค์” เข้าสู่ระบบไทยร่วมใจ ให้ตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไข “กดให้ความยินยอม”

-กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับการจัดสรรวัคซีน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

-ระบบจะส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียน กรอกรหัส OTP

-ระบบยืนยันการรับข้อมูล

-หลังได้รับ SMS ยืนยันข้อมูล เข้าจองนัดหมายฉีดวัคซีน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด