Spring News

เปิด TIMELINE วัคซีนซิโนฟาร์ม ตั้งแต่เปิดจองจนถึงวันฉีดวัคซีน

24 มิ.ย. 2564 เวลา 10:50 น. 13

การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในวันที่ 25 มิถุนายน นี้ โดยเปิดให้องค์กรหรือหน่วยงานซึ่งหน่วยงานนั้นจะเป็นผู้สนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนฟรี นี่คือ Timeline ของวัคซีนตัวเลือกชนิดนี้ ตั้งแต่การจองจนถึงวันที่ประชาชนจะได้รับวัคซีน

Sinopharm

8 มิถุนายน 2564 – ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ศบค.ปลดล็อค ให้ 5 หน่วยงาน ทำหน้าที่จัดหา สั่ง นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มอย่างเร่งด่วน

9 มิถุนายน 2564 – ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศการจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

14 มิถุนายน 2564 – องค์กรหรือหน่วยงาน ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th  พร้อมส่งเอกสารที่จำเป็น

18 มิถุนายน 2564 – ปิดการลงทะเบียน ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 จำนวน 17,070 องค์กร หรือ 4,873,659 คน

19 มิถุนายน 2564 – วัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 1 ล้านโดส อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้าย ดำเนินการขนส่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

20  มิถุนายน 2564 – วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตแรก1 ล้านโดสถึงประเทศไทย

21-22 มิถุนายน 2564 – เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

23 - 24 มิถุนายน 2564 – จัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มกระจายสู่สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มทั่วประเทศ

25  มิถุนายน 2564  – เริ่มฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศ

วัคซีนซิโนฟาร์ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด