svasdssvasds

5 ข้อต้องรู้ ติดโควิดได้ไง? ทั้งที่สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ

5 ข้อต้องรู้ ติดโควิดได้ไง? ทั้งที่สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ

จากการศึกษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 พบว่า ผู้ป่วยบางรายป้องกันตนเองด้วยการสวม หน้ากากอนามัย หรือ Surgical Mask เป็นประจำ ก็ยังติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ มาฟังคำอธิบายจากแพทย์และคำแนะนำกัน

อย่างที่เราได้ยินและรับรู้แนวทางป้องกันโรคโควิด-19 จากหลายประเทศจะเห็นว่า มีการออกข้อบังคับหรือไม่ก็เป็นการขอความร่วมมือหลายข้อ เช่น ให้อยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน, สวมหน้ากากอนามัย, ให้เว้นระยะห่าง, ล้างมือบ่อยๆ 

5 ข้อต้องรู้ ติดโควิดได้ไง? ทั้งที่สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ

 1. มือเปื้อนสารคัดหลั่ง
  แล้วไปสัมผัสบริเวณใบหน้า ดวงตา รวมถึงจมูก
 2. สวมหน้ากากอนามัยผิดวิธี
  โดยขอบของหน้ากากไม่แนบสนิทกับใบหน้า หรือปิดบริเวณปากและจมูกไม่มิดชิด
 3. เก็บหน้ากากอนามัยไว้ในที่ที่เสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อโรค
  เช่น กระเป๋ากางเกง กระเป๋าสะพาย วางบนโต๊ะตอนกินข้าว
 4. ใช้หน้ากากอนามัยชิ้นเดิมซ้ำหลายๆ ครั้ง
  ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะรับเชื้อโควิด-19 ซึ่งปนเปื้อนมากับผิวสัมผัสของหน้ากาก
 5. ใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยบ่อยครั้ง
  แล้วสัมผัสตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 

คำแนะนำจากแพทย์

โรคโควิด-19 ติดต่อผ่านทางละอองฝอยขนาดใหญ่ และการสัมผัสสารคัดหลั่ง ดังนั้น นอกจากการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีแล้ว ต้องหมั่นล้างมือและเช็ดทำความสะอาดจุดที่สัมผัสเป็นประจำ

ที่มา : อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (23 ส.ค. 64) 

related