Spring News

เปิด "นโยบายชัชชาติ" "ปลอดภัยดี" ว่ายน้ำเป็น ของ ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17

26 พ.ค. 2565 เวลา 8:47 น. 1.4k

การจมน้ำ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กที่มีอายุต่ำว่า 15 ปี เป็นอันดับที่สองของประเทศไทย 1 ใน นโยบาย 214 ข้อ ของว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17 ก็ได้คิดถึงความสำคัญของปัญหานี้ไว้แล้วเช่นกัน โดยอยู่ในหมวดของด้านปลอดภัยดี

นอกจากปัญหาน้ำท่วม น้ำรอระบาย เรื่องน้ำในกทม. ดูจะเป็นความผูกพันเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนาน ในอดีตกรุงเทพฯ และเมืองอื่นๆ รอบโลก จุดศูนย์รวมความเจริญและการค้ามักอยู่ริมตลอดแม่น้ำหรือคลอง เป็นเส้นทางการสัญจรหลักของมนุษย์ยุคก่อนคิดค้นรถยนต์ได้สำเร็จไม่กี่ร้อยปีก่อน สายน้ำจึงเป็นทั้งเส้นทางลำเลียงสินค้าและบริการ รวมถึงเชื่อมต่อถึงกัน 

แต่เมื่อมีรถยนต์เข้ามา ความสำคัญของแม่น้ำลำคลองในกรุงเทพฯ ดูจะถูกละเลยไม่ได้ประโยชน์ไปอย่างน่าเสียดาย ทำให้คนกับแม่น้ำก็ยิ่งผลักให้ขาดออกจากกันแต่รู้มั้ยว่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (2555-2564) ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำถึง 35,915 คน 

ทั้งนี้เป็นเด็กไทยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำมากเป็นอันดับ 2 จากสาเหตุทั้งหมด การเข้าถึงสระว่ายน้ำกลายเป็นปัญหาของเด็กๆ บางครอบครัวที่โรงเรียนไม่มีเตรียมไว้ให้ทำให้ทักษะการเอาตัวรอดพื้นฐานเรื่องการว่ายน้ำนี้ไม่ได้รับการเรียนการสอน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลล่าสุดจากกรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ เปิดเผยข้อมูลสถิติปีล่าสุด พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีของประเทศไทย ค่าเฉลี่ย 10 ปี (ปี พ.ศ. 2554 - 2563) มีเด็กเสียชีวิตอยู่ที่ 780 คน โดยเป็นเด็กผู้ชาย คิดเป็น 70% ส่วนผู้หญิงคิดเป็น 31%

ส่วนในปี 2564 ที่ผ่านมา มีเด็กจมน้ำทั้งสิ้นรวม 658 คน   

  1. เป็นเด็กชาย 69% 
  2. เป็นเด็กหญิง 31%

เฉลี่ยแล้ว 2 คนต่อวัน ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชิวิตเป็นอันดับ 2 ของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี 

เดือนที่มีเด็กจมน้ำมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 

  1. เดือนกันยายน 10.8
  2. เดือนเมษายน 10.5
  3. เดือนพฤษภาคม 10.5

ช่วงอายุที่มีเด็กเกิดเหตุจมน้ำมากที่สุด อยู่ระหว่าง 5-9 ปี 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 โดยได้แจ้งเตือนถึง 5 โรค และ 3 ภัยสุขภาพ ซึ่งมีเรื่องการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ รวมอยู่ในนั้นด้วย 

ส่วนการลดจำนวนเด็กที่เสียชีวิตต่อปีของเด็กในกทม. ที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เสนอ นโยบายชัชชาติ ไว้ ซึ่งอยู่ในหมวด ปลอดภัยดี  มีไว้ว่า 

ลดสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก อยู่ ในหนึ่งหัวข้อนโยบาย ด้านปลอดภัยดี

  • จัดให้วิชาว่ายน้ำเป็นหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนสังกัด กทม.ทุกโรงเรียน โดยให้โรงเรียนที่ไม่มีสระว่ายน้ำจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำโดยอาศัยสระและครูของศูนย์กีฬาหรือศูนย์สร้างสุขทุกข์วัย ในช่วงเช้า และเสริมการสอนทักษะการเอาตัวรอดในน้ำให้เด็กใน กทม.ทุกคนเข้าถึงการเรียนว่ายน้ำและว่ายน้ำเป็น โดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า 15 ปี ที่ทั้งกรุงเทพฯ มี 788,864 คน 
  • พิจารณาเพิ่มสระว่ายน้ำใน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยใหม่ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ให้สระว่ายน้ำและการสอนว่ายน้ำของ กทม.กระจายตัวทั่วกรุง ประชาชนเข้าถึงการว่ายน้ำได้ง่ายและมากขึ้น

ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการชวนกันไปเล่นน้ำตามลำพังที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่มีผู้ใหญ่ดูแล เมื่อพบเห็นคนตกน้ำ ให้รีบโทรแจ้ง 1669

จะเห็นได้ว่า ว่าที่ผู้ว่าฯ คนใหม่ คนที่ 17 ของกทม. ได้วาง นโยบายชัชชาติ มองเห็นถึงปัญหาที่หลายคนมองข้ามและคิดล่วงหน้าป้องกันเผื่อไว้สำหรับอนาคตลูกหลานคนในกทม. ไว้แล้ว นโยบายดีต่อใจ ห่วงใยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยของกรุงเทพฯ แบบนี้ การรอคอยกว่า 9 ปีมีความหมายเหลือเกิน

ที่มา

1 2 3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ