svasdssvasds

SWAP Recycling แอปพลิเคชัน รีไซเคิลของคนรักษ์โลก

SWAP Recycling แอปพลิเคชัน รีไซเคิลของคนรักษ์โลก

ปัญหาขยะ เป็นปัญหาที่ต้องเจอในปัจจุบัน แต่ละวันมีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งวิธีจัดการขยะ จะมีวิธีที่ต่างกันออกไป ทั้งการฝังกลบ เผากำจัด ซึ่งแต่ละวิธีก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แทบทั้งหมด ซึ่งวิธีการที่ใช้ได้ผลกับขยะพลาสติก นั่นคือการการรีไซเคิล

แต่การ รีไซเคิล ก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำเองได้ บางคนไม่รู้จะเริ่มยังไง และไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้าง ซึ่งปัจจุบันได้มีแอปพลิเคชัน สนับสนุนและรณรงค์ การจัดการขยะพลาสติก นั่นคือแอปพลิเคชัน SWAP Recycling

 

SWAP Recycling คือ แอปพลิเคชัน ที่ พัฒนาขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนที่รักสิ่งแวดล้อม ทุกคนสามารถส่ง บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ต่อไป โดยการส่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใดก็ได้ ไปยังศูนย์รีไซเคิล “Green Road” ที่จังหวัดลำพูน เพื่อสะสมคะแนนแลกรับรางวัลหรือรับส่วนลดของผลิตภัณฑ์จากมาร์ส เพ็ทแคร์ และ แบรนด์อื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  

 

ขั้นตอนส่งขยะพลาสติกของ SWAP Recycling  credit ภาพ FB : GREEN ROAD

ข่าวที่น่าสนใจ

 

 โดยเราสามารถสั่งซื้อหรือแลกคะแนนเพื่อรับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเหล่านี้ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยผลิตภัณฑ์รีไซเคิลส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับโรงเรียน วัดและสถานที่อื่นๆ

การพัฒนาแอปพลิเคชัน SWAP Recycling นี้ เป็นการทำงานในเฟสที่สองระหว่าง มาร์ส เพ็ทแคร์ และ Second Life ที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะไม่กลายเป็นขยะอีกต่อไป โดยสามารถนำมารีไซเคิล นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยในเฟสแรกของโครงการ SWAP Recycling เปิดตัวไปเมื่อปี 2564 โดยมาร์ส เพ็ทแคร์ สามารถรวบรวมถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใช้แล้วจำนวนกว่า 35,000 ถุงจากโครงการ และส่งต่อไปยังศูนย์รีไซเคิลที่จังหวัดลำพูน เพื่อแปรรูปบรรจุภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นรูปแมวซึ่งได้นำไปใช้ปูทางเดินนอกอาคาร ณ โรงงานของมาร์ส เพ็ทแคร์ ที่จังหวัดชลบุรี

 

การรีไซเคิล นอกจากจะทำให้ มีจำนวนขยะที่ลดน้อยลง และยังช่วยลดปริมาณการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลง ลดการใช้แร่บริสุทธิ์ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศและลดภาวะการเกิดฝนกรด ซี่งเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดสิ่งเหล่านี้ได้เพียงแค่ลงมือทำ