“สภาทหารผ่านศึก” ยัน! ไม่ทอดทิ้ง “ทหารผ่านศึก” ไฟเขียวเพิ่มค่าครองชีพแก่ผู้เสียสละ

สภาทหารผ่านศึกยัน ไม่ทอดทิ้งทหารผ่านศึก เห็นชอบปรับเพิ่มค่าครองชีพ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เสียสละเพื่อชาติที่พิการ ทุพพลภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตดีตามความเป็นจริง