แชร์โลเคชั่น : For All Coffee!! “ออทิสติก” สู่อาชีพ “บาริสต้า” [คลิป]

ร้านกาแฟเปิดใหม่ For All Coffee ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ถนนไมตรี หรือซอยข้างศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง เป็นร้านที่บาริสต้าคือผู้ป่วย “ออทิสติก” ผ่านการอบรม 10 เดือน เพื่อประกอบอาชีพบาริสต้า