ลุย! ตรวจโรงงานเครื่องสำอางทั่วประเทศ ภายใน 3 เดือน

อย.ลุยตรวจสอบโรงงานเครื่องสำอางทั่วประเทศให้เสร็จภายใน 3 เดือน ออกกฎใหม่ยกระดับสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เริ่ม24 พ.ค. 61 นี้