บอร์ดมรดกโลกทางวัฒนธรรม เห็นชอบเมืองเชียงใหม่ พิจารณาเป็นมรดกโลก

บอร์ดอนุกก.มรดกโลกทางวัฒนธรรม เห็นชอบเอกสารเสนอเมืองเชียงใหม่เข้าสู่การพิจารณาเป็นมรดกโลก ชงศูนย์มรดกโลกเดือน กันยายนนี้ เตรียมเสนอ“ปราสาทพนมรุ้ง-เมืองต่ำ-ปลายบัด” เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก