ศิริราชเตรียมปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ “ในหลวง รัชกาลที่ 9”

โรงพยาบาลศิริราชเตรียมจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช