มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนสภาการพยาบาลและมูลนิธิหมอเสมฯ ตอบโจทย์ปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

มูลนิธิโตโยต้าฯ แถลงนโยบายพร้อมมอบทุน 3.5 ล้านบาท รับสภาวะสังคมสูงวัย และลดปัญหาเด็กและเยาวชน ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน

สธ.จัดกิจกรรม CSR มุ่งเน้นชุมชนปลอดยาเสพติด

กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา มุ่งเน้นชุมชนปลอดยาเสพติด จ.พระนครศรีอยุธยา