วันสิ่งแวดล้อมโลก! รัฐ-เอกชน ร่วมจัดการปัญหาขยะและพลาสติก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก