การบินไทย-กองทัพเรือ ลงนามเดินหน้าศูนย์ซ่อมอู่ตะเภา

การบินไทยลงนามร่วมกับกองทัพเรือ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้สิทธิการบินไทยประกอบกิจการบนพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา

กองทัพเรือลงนามให้สิทธิ “การบินไทย” ประกอบกิจการบนพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

การบินไทยร่วมลงนามกับ กองทัพเรือ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยการให้สิทธิแก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบกิจการบนพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งเป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

1 2