ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชาวหนองคายเชิญชมพระบรมสาทิสลักษณ์ ร.9 ทำจากแผ่นทองแดงแห่งเดียวในประเทศไทย

ที่บริเวณช่วงกลางของอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ณ พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จัดห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทำจากแผ่นทองแดง 4 แผ่น ประกบกันแล้วฉลุเป็นมิติที่สวยงาม ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 2.40 เมตร ประทับอยู่กลางห้อง ด้านซ้าย-ขวาจัดทำเป็นนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ และ ด้านหลังเป็นพระบรมราโชวาทให้ทุกคนได้ชื่นชมพระบารมี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

ทั้งนี้ ในปี 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดเพื่อปลอบขวัญประชาชนที่ประสบวาตภัย และ อุทกภัย ในหลายพื้นที่นำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระเมตตายิ่งนัก

โดยอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ว่าการอำเภอโพนพิสัยเก่า หลังจากทางอำเภอและชาวโพนพิสัย ช่วยกันบูรณะจึงมีมติจัดทำเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย ต่อมาในปี 2557 น.ส.อมรรัตน์ ลีเพ็ญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เห็นว่า ควรมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงได้หารือกับ อ.วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี) เห็นชอบจัดทำพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากแผ่นทองแดง สื่อความหมาย “พลังแห่งแผ่นดิน” และ เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ที่ทำจากแผ่นทองแดงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา ทุกวันที่ 5 ธ.ค. จะจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ห้องดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลตำบลโพนพิสัยจะดูแลรักษาพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้ไว้อย่างดีที่สุด ให้เป็นสมบัติของคนไทยทุกคน สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.