กนร.เร่งแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย

23 พ.ย. 2560 เวลา 8:17 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ปลัดกระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอแผนแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้ ครม.เห็นชอบภายใน1- 2 สัปดาห์นี้

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หรือ กนร. ว่า ที่ประชุมหาข้อสรุปเรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ด้วยการให้กรมการปกครอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์ และทำประวัติ เพื่อไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยยอมรับว่าที่ผ่านมา นายจ้างไม่ได้รับความสะดวกในการพาแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนมากนัก แต่ล่าสุดกรมการจัดหางาน มีข้อเสนอให้มีการจัดคิวเป็นรายจังหวัด และดูประสิทธิภาพว่าในแต่ละศูนย์สามารถรองรับการขึ้นทะเบียนต่างด้าวได้มากน้อยเพียงใด และจะมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทางเอกสาร ถึงขึ้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งมั่นใจว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ในระยะยาว

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

อย่างไรก็ตาม หากพิสูจน์สัญชาติไม่ทันตามกรอบเวลา แต่ตลาดยังมีความต้องการแรงงานประเภทนั้นๆ อาจจะต้องมีการเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ว่าต้องการแรงงานจำนวนเท่าใด รวมถึงทำข้อตกลงระหว่างกัน โดยให้บริษัทจัดหางาน ดำเนินการตามกฎหมาย โดยมาตรการทั้งหมด จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด