การเมือง ข่าว

“วีมูฟ” จี้สนช. ขอคงกลุ่มสตรี ไว้ในกลุ่มคัดเลือกส.ว.

“วีมูฟ” ยื่นหนังสือสนช. ขอคงกลุ่มสตรี ไว้เป็นกลุ่มเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร ส.ว. ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ไม่เอาประเภทสตรีตามวิชาชีพ

-25 ม.ค. 61 – เมื่อเวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา ขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (วีมูฟ) นำโดย นางเรืองรวี พิชัยกุล ผู้ประสานงานกลุ่มวีมูฟ ยื่นจดหมายเปิดผนึก เรื่องเสนอให้แยกสตรีเป็นกลุ่มเฉพาะในการแบ่งกลุ่มผู้สมัครตามมาตรา 11 ของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เป็นผู้รับหนังสือ

นางเรืองรวี กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ สนช.ได้จัดกลุ่มสาขาอาชีพตามมาตรา 11 ใหม่เหลือกลุ่มอาชีพเพียง 15 กลุ่ม โดยยุบรวมกลุ่มสตรีไปรวมกับกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ ทางขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศ จึงไม่เห็นด้วย และขอยืนยันหลักคิดให้กลุ่มสตรีแยกเป็นกลุ่มต่างหากตามร่างเดิมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยที่ไม่จำกัดสตรีคนใด ในการไปสมัครกลุ่มอาชีพอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพื่อเป็นการสร้างมาตรการพิเศษให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการให้ทันที โดยจะให้เจ้าหน้าที่สำเนาเอกสารแจกจ่ายให้กับสมาชิกสนช.ทุกคน เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ (26 ม.ค.) จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นด้วย ในการคงกลุ่มสตรีไว้ ซึ่งเหตุผลที่ทางขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศ เสนอมาก็มีน้ำหนัก