“วีมูฟ” จี้สนช. ขอคงกลุ่มสตรี ไว้ในกลุ่มคัดเลือกส.ว.

25 ม.ค. 2561 เวลา 7:37 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th
“วีมูฟ” ยื่นหนังสือสนช. ขอคงกลุ่มสตรี ไว้เป็นกลุ่มเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร ส.ว. ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ไม่เอาประเภทสตรีตามวิชาชีพ -25 ม.ค. 61 - เมื่อเวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา ขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (วีมูฟ) นำโดย นางเรืองรวี พิชัยกุล ผู้ประสานงานกลุ่มวีมูฟ ยื่นจดหมายเปิดผนึก เรื่องเสนอให้แยกสตรีเป็นกลุ่มเฉพาะในการแบ่งกลุ่มผู้สมัครตามมาตรา 11 ของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เป็นผู้รับหนังสือ นางเรืองรวี กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ สนช.ได้จัดกลุ่มสาขาอาชีพตามมาตรา 11 ใหม่เหลือกลุ่มอาชีพเพียง 15 กลุ่ม โดยยุบรวมกลุ่มสตรีไปรวมกับกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ ทางขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศ จึงไม่เห็นด้วย และขอยืนยันหลักคิดให้กลุ่มสตรีแยกเป็นกลุ่มต่างหากตามร่างเดิมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยที่ไม่จำกัดสตรีคนใด ในการไปสมัครกลุ่มอาชีพอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพื่อเป็นการสร้างมาตรการพิเศษให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นรูปธรรม ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการให้ทันที โดยจะให้เจ้าหน้าที่สำเนาเอกสารแจกจ่ายให้กับสมาชิกสนช.ทุกคน เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ (26 ม.ค.) จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นด้วย ในการคงกลุ่มสตรีไว้ ซึ่งเหตุผลที่ทางขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศ เสนอมาก็มีน้ำหนัก