Breaking ข่าว

พระเทพฯ อวยพรตรุษจีน ให้คนไทย ร่ำรวย รุ่งเรือง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรอันเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปีจอ ๒๕๖๑ ให้ชาวไทย “ร่ำรวย และรุ่งเรือง” ตลอดปี

โดยพรพระราชทานลายพระหัตถ์ภาษาจีน ความหมายมงคลในปีนี้ คือคำว่า 兴旺 อ่านว่า ซิงว่าง [xīngwàng] มีความหมายว่า “ร่ำรวย รุ่งเรือง”