วัดร่องเสือเต้น หรือ วัดสีน้ำเงิน แห่งเดียวใน จ.เชียงราย

“วัดร่องเสือเต้น” เป็นวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นด้วยงานประติมากรรม โดยเฉพาะสีที่ใช้เป็นหลัก คือ สีน้ำเงิน จึงทำให้วัดร่องเสือเต้น มีอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดีในหมูนักท่องเที่ยวว่า “วัดสีน้ำเงิน”

เมื่อเข้าไปยังวัดร่องเสือเต้น ก็ต้องตื่นตาตื่นใจไปความสวยงามของวัด ที่มีความแตกต่างจากรูปแบบการสร้างวัดทั่วๆ ไป เนื่องจากใช้สีน้ำเงินฟ้าเป็นหลักตัดกับสีทอง ด้วยเหตุนี้วัดร่องเสือเต้น จึงมีอีกชื่อหนึ่ง ที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวว่า วัดสีน้ำเงิน นั่นเองคะ
รวมถึงงานประติมากรรมก็มีความสวยงามอลังการณ์ ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูวัด ที่สร้างเป็นพญานาคท้าวมุจลินทร์ และ ปู่ศรีสุทโธ ถัดเข้าไปอีกหน่อยก็เป็นวงเวียน ที่จัดสร้างเป็น พระอุปคุต พระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะเข้าไปยังวิหารวัด ที่มีความสวยงามอลังการณ์ด้วยงานประติมากรรมพุทธศิลป์ร่วมสมัย
แต่หากมองโดยผิวเผินงานพุทธศิลปของวัดร่องเสือเต้น อาจดูคลายคลึงกับงานออกแบบของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างบ้านดำ จ.เชียงราย และ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างวัดร่องขุ่น แต่จริงๆ แล้ว เป็นฝีมือของนายพุทธา กาบแก้ว หรือสล่านก ศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย เป็นผู้รังสรรค์งานพุทธศิลปร่วมสมัยที่วัดร่องเสือเต้นแห่งนี้คะ

ส่วนภายในวิหารวัดร่องเสือเต้น นอกจากจะได้เห็นความวิจิตงดงามจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีลายเส้นอ่อนช้อย เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติและแฝงไปด้วยหลักธรรมของพุทธองค์แล้ว พระประธานสิงห์หนึ่งสีขาวมุข “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร ยังมีความสวยงามโดดเด่นเป็นอย่างมากอีกด้วย
นอกจากนี้ด้านหลังของวิหารวัด ยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสีขาวองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ อีกด้วย รวมไปถึง “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” ที่มีความสูง 20 เมตร โดยยอดขององค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงฆปรินายก ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใครมาเยือนไม่ควรพลาดที่ต้องมาสักการะพระธาตุแห่งนี้
ความสวยงามจากงานพุทธศิลป์ทั้งหมด เกิดขึ้นจากแรงศัทธาของ สล่านก ที่มีต่อพระพุทธศาสนา ที่ไม่ได้เพียงแต่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ให้ออกมาสวยงามแปลกตาเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นตั้งใจนำคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านงานพุทธศิลป เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าไปเยือนวัดร่องเสือเต้น ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
สำหรับวัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2548 และสร้างเสร็จเมื่อปี2558 แม้จะเป็นวัดแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงราย แต่ด้วยพุทธศิลปร่วมสมัยที่มีความสวยงาม โดดเด่นในแบบเฉพาะตัว จึงทำให้วัดร่องเสือเต้น หรือ วัดสีน้ำเงิน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาสำคัญของจังหวัดเชียงราย