Timeline กราฟฟิตี้ : "ศิลปิน" สะท้อน! จิตสำนึกมนุษย์

11 มี.ค. 2561 เวลา 12:19 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

การแสดงงานกราฟฟิตี้เสือดำที่ปรากฎออกมามากมายในช่วงนี้ หลายฝ่ายมองว่าศิลปินเพียงต้องการสะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกในคดีล่าสัตว์ป่า หากแต่บางส่วนยอมรับว่าศิลปินได้รับอุปสรรคถูกจำกัดพื้นที่และริดรอนสิทธิ์จำนวนมากเช่นกัน

ไปติดตามจากรายงาน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th