ทั่วไทย

Timeline กราฟฟิตี้ : “ศิลปิน” สะท้อน! จิตสำนึกมนุษย์

การแสดงงานกราฟฟิตี้เสือดำที่ปรากฎออกมามากมายในช่วงนี้ หลายฝ่ายมองว่าศิลปินเพียงต้องการสะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกในคดีล่าสัตว์ป่า หากแต่บางส่วนยอมรับว่าศิลปินได้รับอุปสรรคถูกจำกัดพื้นที่และริดรอนสิทธิ์จำนวนมากเช่นกัน

ไปติดตามจากรายงาน