“ศรีสุวรรณ” ซัด! กรมอุทยานฯตีราคาเสือดำ 3 ล้าน ต่ำไป

นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถงการณ์โต้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คิดราคาทางแพ่งของชีวิตเสือดำ 3 ล้านบาท เป็นราคาที่ต่ำเกินไป พร้อมจี้ให้ยื่นฟ้องทางแพ่งใหม่เป็นราคา 300 ถึง 500 ล้านบาท ถึงจะเหมาะสม

วันนี้ (23 มี.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ในนามสมาคมฯ คัดค้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรียกค่าเสียหายทางแพ่งเสือดำ 3 ล้านบาท เป็นราคาที่น้อยเกินไป และไม่สอดคล้องกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากเสือดำเป็นสัตว์ป่าตามบัญชีหมายเลข 1 ของอนุสัญญาไซเตส เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่หายาก และมีความเสี่ยงของการสูญพันธุ์สูง ไม่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ง่าย

นายศรีสุวรรณ ยังระบุในแถลงการณ์อีกว่า การเกิดขึ้นของเสือดำ เป็นการเกิดขึ้นมาในลักษณะของการกลายพันธุ์ หรือการผ่าเหล่าของเสือดาว ดังนั้นจะนำมาเปรียบเทียบกับการซื้อขายแยกเป็นตัวๆ ตามหลักคิดของการซื้อขายสัตว์ทั่วไปไม่ได้ ดังนั้นการสูญเสียเสือดำเพศเมียที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ไป 1 ตัว ซึ่งมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์ได้อีกมาก ย่อมทำให้เสียสมดุลทางนิเวศในพื้นที่ดังกล่าวไปเป็นเวลานานกว่า 5 ปี เนื่องจากเสือดำเป็นสัตว์นักล่าอยู่ชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหาร การขาดเสือดำไปจะทำให้สัตว์ที่ถูกล่าอย่างกระต่าย หมูป่า กวาง เจริญพันธุ์ได้มากขึ้น มีโอกาสที่จะไปทำลายนิเวศโดยรอบให้เสียสมดุลได้

นอกจากนี้ทางสมาคมฯยังได้เรียกร้องกรมอุทยานฯ ให้เปลี่ยนหลักคิดทางแพ่ง เรียกค่าเสียหายจากการฆ่าเสือดำ ไม่ต่ำกว่า 300 ถึง 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักคิดสากลที่นำมาคำนวณค่าเสียหาย เนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหามีเจตนาฆ่าเสือดำ /หากกรมอุทยานฯไม่ทบทวนวิธีคิดค่าเสียหาย ทางสมาคมฯจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องกรมอุทยานฯ เพื่อหาข้อยุติในทางกฎหมายต่อไป