ข่าวเด่นวันนี้ : ยิ่งขุดยิ่งเจอ ข้าราชการโกงเงิน

26 มี.ค. 2018 เวลา 13:05 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

มติเป็นเอกฉันท์ ไล่ออก “รจนา สินที” โกงเงินกองทุนเสมา

ที่ประชุมพิจารณาโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ของคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ให้ไล่ออก นางรจนา สินทีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ระดับ 8 สำนักส่งเสริมกิจการศึกษา หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต โดยใช้หน้าที่ในขณะปฏิบัติราชการ ยักยอกเงินกองทุนเสมาฯ เป็นระยะเวลากว่าเวลา 10 ปี วงเงิน 118 ล้านบาท

 

ป.ป.ท. เผย โกงเงินคนไร้ที่พึ่ง ยังพบเพิ่ม รวม 53 จังหวัด งบ 107,049,000 บาท

พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า จากการตรวจสอบตั้งแต่ 12 ก.พ.-25 มี.ค.61 พบจังหวัดที่ส่อว่าทุจริตเพิ่มขึ้นอีก 4 จังหวัด จากเดิม 49 จังหวัด รวมเป็น 53 จังหวัด วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 107,049,000 บาท คิดเป็น 87% ของงบประมาณ

 

ป.ป.ช. เผยมีข้าราชการระดับสูง พม. วิ่งเต้นขอนั่งเก้าอี้ ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์พัฒนาชาวเขาแต่ละจังหวัด หวังทุจริเงินเข้ากระเป๋า

บิ๊กโย่ง ย้ำชัด พม. ไม่ขยายเวลาสอบ ย้ายซี9 จำนวน 14 คนเพื่อสอบโปร่งใส วิ่งเต้นปรับย้ายต้องมีคนรับผิดชอบ

นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า การทุจริตเงินอุดหนุนผู้ยากไร้ ทั้งกรณีเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์พัฒนาชาวเขาเกิดขึ้นบ่อยครั้งตั้งแต่อดีต และไม่ว่าจะตรวจสอบไปจังหวัดใดมักจะพบทุจริตในจังหวัดนั้น และยังพบว่า เมื่อมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในแต่ละปีมักจะมีการวิ่งเต้นขอให้คนใกล้ชิดไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ในแต่ละจังหวัด เนื่องจากเป็นแหล่งเงินที่สามารถทุจริตนำมาเข้ากระเป๋าตัวเองได้ หากจะเอาผิดต้องตรวจสอบตั้งแต่ข้าราชการระดับสูงจนไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

ล่าสุดที่กระทรวง พม.ได้มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับซี 9 จำนวนของ 14 รายออกจากตำแหน่งเป็นการชั่วคราวหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพวกพ้องของตนเองให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในศูนย์พักพิง คนไร้ที่พึ่ง และศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงนั้น เชื่อว่า หลังจากนี้ทางกระทรวงจะยื่นเรื่องมาถึง ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบเอาผิดกับข้าราชการทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง