"สภาทหารผ่านศึก" ยัน! ไม่ทอดทิ้ง "ทหารผ่านศึก" ไฟเขียวเพิ่มค่าครองชีพแก่ผู้เสียสละ

29 มี.ค. 2018 เวลา 8:30 น.

สภาทหารผ่านศึกยัน ไม่ทอดทิ้งทหารผ่านศึก เห็นชอบปรับเพิ่มค่าครองชีพ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เสียสละเพื่อชาติที่พิการ ทุพพลภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตดีตามความเป็นจริง

วันนี้( 29 มี.ค.) พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก ได้ประชุม สภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ 1/61 โดยได้ร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งทหาร ตำรวจและพลเรือน

ที่ประชุม เห็นชอบร่วมกันในการเพิ่มเงินสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้น 1 ( ผู้ที่พิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ , ผู้ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญ , ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ และครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตในสนามรบ ) โดยให้เพิ่มเงินเลี้ยงชีพรายเดือน , เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน และเงินเชิดชูเกียรติ จะมีผลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป สำหรับเงินช่วยเหลือครั้งคราว ที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1 จะมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป ทั้งนี้จะได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ พ.ศ. 2522 ให้มีผลบังคับใช้ตามกำหนด

สำหรับ การปรับเพิ่ม เงินช่วยเหลือรายเดือน แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการประเภท บัตร ชั้น 2,3 และ 4 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ รวมทั้งเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตรและครอบครัว สภาทหารผ่านศึก ได้เห็นชอบแล้ว เมื่อ 28 ธ.ค.60 โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การปรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพดังกล่าว จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจกับครอบครัวของ ทหาร ตำรวจและพลเรือน ที่เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวในการปกป้องประเทศชาติ ให้สามารถดำรงชีพอย่างพอเพียง

[gallery size="full" ids="223573,223574,223575,223576,223577,223578"]