กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่ากทม.จ่อชงรัฐบาลรื้อฟื้น “พิธีโล้ชิงช้า”

ผู้ว่าฯ กทม.เผยเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอรัฐบาลจัดให้รื้อฟื้นพิธีโล้ชิงช้า

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะผู้บริการ กทม.ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมเสนอแนวคิดให้รัฐบาลได้รื้อฟื้นพิธีโล้ชิงช้าเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงพิธีดังกล่าว หลังจากยกเลิกไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวเป็นแนวคิดของ กทม.ที่ต้องหารือรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี กรมศิลปากร ฝ่ายความั่นคง พราหมณ์ เป็นต้น ก่อนเสนอเสนอรัฐบาลให้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารก่อนดำเนินการ ส่วนการปรับปรุงเสาชิงช้าขณะนี้ใกล้เสร็จแล้ว สำหรับ พิธีโล้ชิงช้า มีขึ้นตั้งแต่สมัยในรัชกาลที่ 4 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 7 โดยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย ซึ่งความเชื่อเพื่อต้อนรับพระอิศวรซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่จะเสด็จลงสู่โลกในวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนยี่