ชาวนายิ้มออก ฝนตกมีน้ำปลูกข้าว เตรียมแปลงไถหว่าน

02 พ.ค. 2561 เวลา 9:55 น.

จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากพายุฝนกระหน่ำต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 16 อ่าง เพิ่มขึ้นถึง 22 ล้านลูกบาศก์เมตร

จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากพายุฝนกระหน่ำต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 16 อ่าง เพิ่มขึ้นถึง 22 ล้านลูกบาศก์เมตร

พายุฝนกระหน่ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวม 16 อ่าง กว่า 166 ล้านลูกบาศก์เมตร จากระดับกักเก็บทั้งหมด 291 ล้านลูกบาศก์เมตร  ส่งผลดีต่อเกษตรกรมีน้ำในการเตรียมแปลงหรือไถหว่าน โดยไม่ต้องรอการส่งน้ำจากชลประทานเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึงชลประทานสามารถเก็บรักษาน้ำไว้ในอ่าง เพื่อใช้ผลิตประปาสำหรับอุปโภคและบริโภค และสำรองไว้เพื่อการเกษตรในเขตบริการกว่า 208,000 ไร่ ในช่วงหน้าแล้งได้อีกทางหนึ่ง

จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากพายุฝนกระหน่ำต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 16 อ่าง เพิ่มขึ้นถึง 22 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายเรืองศักดิ์   ฉกรรจ์ศิลป์   นายช่างชลประทานอาวุโส  โครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า  หลังจากช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย.ที่ผ่านมา มีพายุฝนกระหน่ำอย่างต่อเนื่อง  วัดปริมาณฝนได้กว่า 140 มิลลิเมตร หรือปริมาณ 13 เปอร์เซ็นต์  จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,100 มิลลิเมตร  โดยฝนที่ตกลงมาได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างทั้ง 16 อ่างเพิ่มขึ้นถึง 22 ล้านลูกบาศก์เมตร  ทั้งนี้ยังส่งผลดีกับเกษตรกรได้มีน้ำในการเตรียมแปลงตั้งแต่ต้นฤดูอีกด้วย