สธ.ประชุมทางไกล สสจ.ทั่วประเทศ เข้มเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อันตราย-โฆษณาเกินจริง

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เข้มข้นการตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนออกใบอนุญาต และสุ่มตรวจในท้องตลาด คุ้มครองความปลอดภัยประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาจับโฆษณาเกินจริง

บ่ายวันนี้ (3 พฤษภาคม 2561) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ รอง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประชุมวิดีโอทางไกล แนวทางการดำเนินงานตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขทั่วประเทศ ว่า วันนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ โดยเฉพาะเครื่องสำอาง เพิ่มการตรวจสอบแหล่งผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เฝ้าระวังการใส่สารอันตรายที่ห้ามใช้ โดย 1.เข้มงวดการพิจารณาอนุญาต (Pre-marketing) ให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ตรวจสอบสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2561 หากพบการกระทำฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง และมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 2.ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ (Post-marketing) โดยสุ่มตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาตามที่กฎหมายกำหนด และสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน อาทิ ตำรวจ กสทช. เครือข่ายภาคประชาชน เป็นต้น

นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Pre-marketing)  ได้ยกเลิกระบบการพิจารณาอนุมัติอัตโนมัติ โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน และจะออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรฐานสถานที่ผลิต พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการอนุญาตสถานที่ผลิตดังกล่าวสำหรับใช้ในการตรวจสอบ รวมทั้งอย.กับ กสทช. จะร่วมกันตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาเกินจริง โดยอย.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกสื่อที่ กสทช. หากพบไม่ถูกต้องจะส่งเรื่องให้ กสทช.ระงับการโฆษณาได้ทันที

ขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุ เคเบิ้ลทีวี ในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เช่นอ้างรักษาได้สารพัดโรค  เพราะอาหารไม่ใช่ยาที่จะรักษาหรือป้องกันโรคได้ นอกจากจะสิ้นเปลืองเงินแล้วยังอาจได้รับอันตรายอย่างคาดไม่ถึงจากยาหรือสารอันตรายที่ผสมในผลิตภัณฑ์เหล่านั้น และเครื่องสำอางไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายได้ จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ หากพบเห็นขอให้แจ้งที่สายด่วน อย. 1556 อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th แอปพลิเคชัน Oryor Smart Application ทางเว็บไซต์ อย. หรือด้วยตนเองที่ศูนย์ ศรป.อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ