ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เร่งปรับแผน “ช่วยทุ่งกุลานาข้าว” จ.ร้อยเอ็ด ฝนทิ้งช่วง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเร่งช่วยเหลือพื้นที่ทุ่งกุลา จังหวัดร้อยเอ็ด กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้นาข้าวที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกได้รับผลกระทบเรื่องการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก

วันนี้ (22 มิถุนายน 2561) นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงสู่ฤดูฝน แต่ยังคงมีบางพื้นที่ของประเทศที่เป็นพื้นที่การเกษตรอาศัยน้ำฝนกว่า 120 ล้านไร่ โดยเฉพาะบางจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณ การกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอและอยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วงนานหลายวัน ซึ่งส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับ พื้นที่การเกษตร และจากการร้องขอฝนจากเกษตรกรและอาสาสมัครฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงขอนแก่น จึงได้บินสำรวจพื้นที่ตามที่มีการร้องขอ พบว่าพื้นที่นาข้าวบ้านข้างน้อย ตำบลดงข้างน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หรือบริเวณทุ่งกุลา ชาวนาทำการปลูกข้าว พันธุ์ กข.6 และข้าวหอมมะลิ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงยืนต้นเริ่มเกิดความเสียหาย เนื่องจากไม่มีฝนตกเกินกว่าสัปดาห์ จึงเร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ที่มีความต้องการฝนใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม สุรินทร์ และบุรีรัมย์ โดยปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลา ที่พื้นที่ภาคใต้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการแล้ว มาตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อระดมช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาบูรณาการกับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา ซึ่งพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวย

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบริเวณพื้นที่การเกษตรในภูมิภาคอื่นๆ ที่มีการร้องขอฝนและมีความต้องการน้ำ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยผลการ-ปฏิบัติการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 หน่วยปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และสระแก้ว บินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรต่างๆ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และปราจีนบุรี อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามการร้องขออย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยจะปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย และจะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยว โดยประชาชนและเกษตรกรสามารถแจ้งการขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศ และสามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องได้ทาง เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และติดตามการรายงานข่าวการปฏิบัติการประจำวันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย