ข่าวภาคเหนือ

เน้น! “รับฟัง ปลอบขวัญ ให้กำลังใจ” ทีมหมูป่า

กรมสุขภาพจิต เตรียมความพร้อมผู้ปกครอง-ญาติของทีมหมูป่า 13 คน ดูแลด้านจิตใจของเด็กหลังที่แพทย์อนุญาตให้พบหน้า พูดคุยกันได้ โดยเน้นดูแลแบบผู้ประสบภัย ให้ผู้ปกครองรับฟังความรู้สึก อารมณ์ของเด็กให้มากที่สุด

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ให้สัมภาษณ์ว่า  หลังจากที่ทีมฟุตบอลหมูป่า และโค้ชได้รับการช่วยเหลือออกมาทั้งหมดแล้ว  และได้รับการดูแลสุขภาพกายจนอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้ว จึงจะดำเนินการดูแลสุขภาพจิตต่อ  แผนในขั้นแรก คือการเตรียมพร้อมของพ่อแม่และญาติ ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมลูกหลาน ที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  กรมสุขภาพจิตและทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทในพื้นที่ได้วางแผนร่วมกันโดยจะเน้นที่กระบวนการป้องกันและความเข้าใจต่อสถานการณ์ ให้ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือประคองจิตใจของลูกหลาน 3 เรื่องคือ การรับฟัง ปลอบขวัญ และให้กำลังใจ   โดยให้ผู้ปกครองรับฟังความกังวลของเด็กๆอย่างตั้งใจ และไม่แสดงความคิดเห็นด้านลบ  เนื่องจากเด็กเป็นผู้ประสบภัย  เด็กไม่ได้สูญเสีย  ต้องให้การดูแลแบบผู้ประสบภัย เพื่อรับรู้ความคิดของเด็ก ให้เด็กระบายออกมาให้มากที่สุด  ประการต่อมาคือการสัมผัส ปลอบขวัญ แสดงความรักความห่วงใย เช่นการกอด ลูบศีรษะ เป็นต้น และการให้กำลังใจแก่แด็ก  เพื่อคลี่คลายความกังวลต่างๆ  ซึ่งขณะนี้ได้ฝึกซ้อมความเข้าใจทุกครอบครัวไว้แล้ว  และทุกคนสามารถทำได้อย่างดี 

ทางด้านนายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า  หลังจากที่เด็กติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลาหลายวัน  ขณะอยู่ที่โรงพยาบาล การดูแลฟื้นฟูด้านร่างกายเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก เมื่อสภาพร่างกายดีขึ้นแล้วจะดำเนินการประเมินสภาพจิตใจโดยทีมจิตเวชของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หลังจากนั้นจะมุ่งเน้นที่การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจรวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็น  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการโดยทีมของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของกรมสุขภาพจิต