เดินหน้าแผนปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งเจ้าพระยา

รัฐบาลเร่งเดินหน้าโครงการปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 4 ช่วง เพื่อปรับการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมโบราณที่มีอยู่เดิม

โครงการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 4 ช่วง

ร้อยโทหญิงพรชนก อ่ำพันธุ์ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 เห็นชอบแบ่งเขตความรับผิดชอบพื้นที่การดูแลทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี ในโครงการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็น 4 ช่วง

  • ช่วงที่ 1 ช่วงสะพานพระราม 7 จนถึงกรมชลประทานสามเสน ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตร
  • ช่วงที่ 2 ตั้งแต่กรมชลประทานสามเสน จนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทางประมาณ 3.9 กิโลเมตร
  • ช่วงที่ 3 ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองบางพลัด ระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตร
  • ช่วงที่ 4 ตั้งแต่คลองบางพลัด ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร

สาเหตุที่ต้องแบ่งช่วงดำเนินการ เพราะมีโบราณสถานอยู่มากมาย จึงต้องปรับรูปแบบให้เข้ากับสถาปัตยกรรมโบราณเดิมที่มีอยู่ ส่วนที่รัฐบาลดำเนินการย้ายชุมชนที่รุกล้ำน้ำสาธารณะก็เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมายจากเดิมที่มีการกระทำผิดกฎหมาย และประชาชนไม่มีคุณภาพชีวิตทีดี

ปัจจุบันได้ย้ายประชาชนไปอาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี และบ้านมั่นคงต่างๆ ตามความสมัครใจ ขณะที่บางส่วนต้องการกลับไปยังภูมิลำเนา ได้รื้อย้ายเกือบเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงบางส่วนที่กำลังดำเนินการย้ายประมาณ 100 หลังคาเรือน ที่จะมีแผนไปอยู่หมู่บ้านมั่นคงบางใหญ่และกลับภูมิลำเนาต่อไป ซึ่งการปรับภูมิทัศน์จะมีความคืบหน้าในเดือนสิงหาคมนี้