รัฐบาลเชิญแขกกว่าหมื่นคนร่วมงานขอบคุณช่วย 13ชีวิตหมูป่า ไม่ลืมเกษตรกรพื้นที่รับน้ำ

“สุวพันธุ์” นั่งหัวโต๊ะประชุมจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่-ผู้เกี่ยวข้องในการช่วยชีวิตทีมหมูป่า เผย เตรียมเชิญผู้แทนแต่ละประเทศไปจนถึงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากถ้ำ กว่า 10,000 คน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมการจัดงานขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายสุวพันธ์ กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมจัดงานขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชน และผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอคาเดมีทั้ง 13 คน ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละ อุทิตตน จนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต ภายใต้ชื่องานว่า “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” “United as One” สื่อความหมายถึงความสำเร็จอันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วยสักยภาพที่ตนมีอย่างเต็มกำลังความสามารถ เสียสละทุกสิ่งอย่าง อุทิศตน ทุ่มเท อดทน สมัครสมานสามัคคี โดยไม่มีเส้นแบ่งของเชื้อชาติ ศาสนา และอาชีพ นอกจากนี้ ยังสื่อถึงความผูกพัน เป็นหนึ่งเดียวกัน ตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ จนถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่อยู่ใต้ร่มพระบารมี

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นายสุวพันธ์ุ กล่าวด้วยว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลใช้พระลานพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จัดงาน อีกทั้งพระราชทานอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงาน ร่วมกับรัฐบาลด้วย ยังความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่รัฐบาล และผู้ร่วมงานทุกฝ่าย โดยรัฐบาลจะเชิญผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งเชิญเอกอัคราชทูต ผู้ช่วยทูตของประเทศต่างๆ ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนทุกด้าน เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากถ้ำ สื่อมวลชนทั้งไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน