จิตแพทย์ ชี้ความรุนแรงในครอบครัว สังคมไม่ควรเพิกเฉย

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงกรณีข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในช่วง 1-2 วันนี้ ที่เสนอออกมาเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย ระหว่างสาวทอมกับแฟนสาว กรณีที่ 2 ภรรยาขับรถชนสามียิงภรรยาด้วยเหตุนอกใจและจับเป็นตัวประกัน หรือแม้แต่กรณีที่ 3 ภรรยาขับรถชนสามีด้วยเหตุนอกใจอีกเช่นกัน

น้อยคนนักที่จะรู้ว่าประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยเจตจำจงของ พรบ. ดังกล่าวช่วยให้ครอบครัวมีทางออกโดยที่สังคมต้องมีส่วนร่วมอันนี้สำคัญมาก ในหลายกรณีที่คนในครอบครัวถูกทำร้ายผลจากการเข้าไปสอบถามมักพบว่าเพื่อนบ้านได้พบเหตุการทำร้ายร่างการเป็นประจำ แต่สังคมกลับเพิกเฉยจนกลายเป็นระบบปิดของครอบครัว ทั้งที่จริงหากเราเข้าไปแทรกแซงตั้งแต่แรก ก็จะไม่เกิดเหตุสลดดังข่าวที่นำเสนอ

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งตำรวจหรือแม้แต่ในชนบทเองสามารถแจ้งได้ทั้งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หากได้รับการแจ้งบุคคลเหล่านี้จะสามารถแทรกแซงและช่วยเหลือได้ทันที วงจรการทำร้ายกันในครอบครัวก็จะสิ้นสุดลง สำคัญที่สุดคนในชุมชนอย่านิ่งเฉยและอย่ายอมให้มีการทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า

อีกประเด็นที่อยากฝากไว้คือ “ให้ลบล้างความเชื่อว่าความรุนแรงในครอบครัว” เป็นเรื่องภายในครอบครัว มายาคตินี้ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด ที่ทำให้ พรบ. ทำงานไม่ได้ผล แม้แต่เจ้าหน้าที่บางคนเองยังมีความเชื่อแบบนั้นตัวอย่าง เช่น ภรรยาถูกทำร้ายร่างกายมา ตำรวจยังไม่ดำเนินการให้เข้าสู่กระบวนการภายใต้ พรบ. นี่ถือว่าเป็นการบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ณ จุดนั้น โดยหลักสากลจากการศึกษาทั่วโลก ว่าความรุนแรงจะเกิดและมีต่อไปเรื่อยๆ หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการแทรกแซง