เตือนร้านค้า!! ขายเหล้า คุก 6 เดือน ปรับ 1หมื่นบาท

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ร้านค้าทุกแห่งต้องงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งหมด เริ่มตั้งแต่วันที่ 27ก.ค.61 ถึง 28ก.ค.61 (ห้ามขายตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืนวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึงเที่ยงคืนวันที่ 28 กรกฎาคม 2561)

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประชาชนรักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว ยังช่วยลดการเกิดปัญหาสังคม เช่น อุบัติเหตุจราจร ความรุนแรงในสังคม รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ

โดยกำหนดการห้ามจำหน่าย จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 28กรกฎาคม 2561 (ห้ามขายตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืนวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึงเที่ยงคืนวันที่ 28 กรกฎาคม 2561) ร้านค้าทุกแห่งต้องงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งหมด โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค จะร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจร้านค้าในพื้นที่ หากพบผู้ฝ่าฝืนให้ลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2560 ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกับตำรวจออกตรวจ เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์กฎหมาย 133 ราย พบกระทำความผิดดำเนินคดีกล่าวโทษ 9 ราย เป็นความผิดมาตรา 28 ขายในวันห้ามขาย 8 กรณี ความผิดมาตรา 27 ขายในที่ห้ามขาย 1 กรณี และความผิดมาตรา 32 เรื่องการโฆษณา 1 กรณี โดยบางรายกระทำความผิดมากกว่า 1 กรณี