“ไข้เลือดออก” ปีนี้ เสียชีวิตแล้ว 45 ราย

สถานการณ์โรคติดต่อที่นำโดยยุงลายของประเทศไทย ปี 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 37,793 ราย เสียชีวิต 45 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ร้อยละ 49.1

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออก พบผู้ป่วย 37,793 ราย เสียชีวิต 45 ราย เป็นนักเรียนร้อยละ 49.1 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จะพบว่า มีผู้ป่วยสะสมขึ้นถึงร้อยละ 45.6

ส่วนโรคเชื้อไวรัสซิกาที่เกิดจากยุงลายเช่นเดียวกัน พบผู้ป่วย 201 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดหายเป็นปกติแล้ว นอกจากนี้ยังมีโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วย 79 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคติดต่อที่มาจากยุงลายเพิ่มขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย อาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ ทำให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้

กรมควบคุมโรค แนะนำให้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ
1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์
2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และนำวัสดุเหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้เสริม เก็บแล้วรวย
3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

สามารถป้องกัน 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย