กรมสุขภาพจิต แนะ ปชช. เตรียมพร้อมมือน้ำท่วม 5-9 ส.ค. นี้

กรมสุขภาพจิต สั่งโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วง 5-9 ส.ค. เตรียมทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทสนับสนุนเครือข่ายในพื้นที่ประสบภัย

กรมสุขภาพจิตแนะชุมชน-ปชช.เตรียมแนวทางรับมือน้ำท่วม 5-9 ส.ค.

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมจากฝนตกหนักในวันที่ 5-9 สิงหาคม 2561 ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าได้สั่งการให้โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัด 20 แห่งทั่วประเทศ เตรียม 2 มาตรการ ได้แก่ 1.  ป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลไว้ล่วงหน้า สำรวจระบบไฟฟ้า น้ำประปาสำรองให้สามารถใช้การได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดบริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ 2. เตรียมทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท และเวชภัณฑ์ยาทางจิตเวช พร้อมสนับสนุนเครือข่ายที่มีครอบคลุมทุกอำเภอ เพื่อดูแลประชาชนรวมทั้งผู้ป่วยจิตเวชเดิมที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยด้วย

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าในส่วนของชุมชนและประชาชน ขอให้เตรียมการและจัดวางแนวทางความพร้อมในการรับมือโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหรือดินโคลนถล่ม โดยชุมชนควรเตรียมข้อมูลเพื่อประสานความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินและแจ้งเตือนประชาชนทุกครอบครัวให้เตรียมการรับมือกับน้ำท่วม พร้อมทั้งเตรียมแนวทางแก้ไขหรือประนีประนอมกรณีเกิดความขัดแย้งภายในหรือระหว่างชุมชน เช่นเรื่องการกั้นน้ำเป็นต้น

ส่วนระดับครอบครัวมีข้อแนะนำ 3 ข้อ ดังนี้ 1. เตรียมวางแผนป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในครัวเรือน 2. เตรียมการหากจำเป็นต้องอพยพ และ 3. ครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังควรเตรียมยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำให้พร้อม หากยาใกล้หมด ขอให้ไปพบแพทย์ก่อนวันนัดได้ หากไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่หรืออสม.ใกล้บ้านหรือ โทรสายด่วน 1323 หรือ1669 ฟรี เพื่อจะได้จัดส่งยาให้โดยเร็ว