ข่าวภาคตะวันตก

ผู้ว่ากาญฯแจ้งชาวบ้านริมน้ำเก็บของขึ้นที่สูง หลัง3เขื่อนเพิ่มระดับระบายน้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งเตือนประชาชนเก็บของและสิ่งสำคัญขึ้นที่สูง หลังสามเขื่อนใหญ่เพิ่มระดับการระบายน้ำ

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ โดยเฉพาะปริมาณน้ำสะสมในเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเขื่อนศรีนครินทร์มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนเขื่อนวชิราลงกรณเพิ่มการระบายน้ำเป็น 43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็นระยะเวลาสองเดือน

ขณะที่เขื่อนแม่กลองซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากทั้งสองเขื่อนได้การระบายน้ำเพิ่มเป็นวันละ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์การระบายน้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมเก็บข้าวของและสิ่งของสำคัญต่างๆขึ้นไว้ในที่สูง

นอกจากนี้ได้แจ้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของชลประทาน ทหาร อาสาสมัครจิตอาสาต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมของทรัพยากร เครื่องจักรกล เครื่องมือและกำลังพล พร้อมซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้หลังเดินหน้าเพิ่มการระบายน้ำของทั้งสามเขื่อน ปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประมาณ 30-40 เซนติเมตร แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นกังวล