เจ้าท่าคุมเข้มเรือแสนแสบ ติดตั้ง CCTV จับความเร็ว - อุปกรณ์วัดระดับเสียง

07 ส.ค. 2561 เวลา 10:19 น.

กรมเจ้าท่า คุมเข้มเรือโดยสารคลองแสนแสบ โดยติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับเสียง กล้องซีซีทีวีตรวจจับความเร็ว เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ติดตามผลการควบคุมเรือโดยสารในคลองแสนแสบ โดยเน้นย้ำการควบคุมความเร็วเรือ ติดตั้งเครื่องวัดรอบไว้ในเรือ เพื่อควบคุมระดับเสียงของเรือให้ลดลงโดยใช้ระบบน้ำผ่านท่อให้มากขึ้น พร้อมควบคุมระดับเสียงในห้องเครื่องโดยใช้อุปกรณ์กรองเสียงเครื่องยนต์ พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV แบบตรวจจับความเร็ว 1 จุดบริเวณซอยนานาในระยะทดลอง และสัปดาห์หน้าจะดำเนินการติดตั้งเพิ่มอีก 4 จุด

ในส่วนการเดินทางโดยเรือโดยสารคลองแสนแสบจะช้าลง 10 นาที ผลดีคือมลภาวะเสียงลดลง ไม่น้อยกว่า 15% ทั้งยังช่วยลดผลกระทบในด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงต่อประชาชน ขณะเดียวกันยังร่วมกับผู้ประกอบการขอความร่วมมือ ผู้โดยสารขึ้น-ลง เรืออย่างระมัดระวัง เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น