เร่งระบายน้ำ 4 เขื่อนใหญ่ ฤทธิ์พายุเบบินคา ทำฝนตกหนักหลายพื้นที่

สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อน ขนาดใหญ่ ยังต้องเฝ้าระวัง และต้องเร่งระบายน้ำให้เต็มความสามารถลำน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาใหม่ โดยผลกระทบจากพายุเบบินคา จะทำให้ประเทศไทย มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางพื้นที่

ผลพายุเบบินคา ไทยฝนตกชุกหนาแน่น หนักถึงหนักมากบางพื้นที่

ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกประกาศฉบับที่ 6/2561 เรื่องสถานการณ์น้ำ เนื่องจากผลกระทบจากพายุเบบินคา ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่

ภาคเหนือ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,เชียงใหม่,เชียงราย ,ลำพูน ,ลำปาง ,พะเยา ,แพร่ ,น่าน ,อุตรดิตถ์ ,สุโขทัย ,พิษณุโลก และตาก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย,หนองคาย,สกลนคร,และนครพนม,ภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก,จันทบุรี และตราด ภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี,กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์

เขื่อนแก่งกระจานล้น น้ำ 103% เร่งระบาย

ขณะที่รายงานสรุปสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงสำคัญ ประจำวันนี้ ระบุว่า มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 4 แห่ง โดยที่เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณน้ำ 732 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 103% ของความจุ แนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น และจากการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ จะมีฝนตกมากขึ้นส่งผลให้น้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นมากในช่วงสัปดาห์นี้ ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เช่นเดียวกับสภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำ ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ อำเภอแก่งกระจาน ต่ำกว่าตลิ่ง 98 เซ็นติเมตร พื้นที่ริมสองฝั่งลำน้ำในบริเวณ อำเภอแก่งกระจาน,ท่ายาง ,บ้านลาด ,บ้านแหลม,และเมืองเพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังต้องเร่งพร่องน้ำ ในแม่น้ำเพชรบุรี ให้เต็มศักยภาพลำน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกเหนือเขื่อน

เขื่อนน้ำอูน น้ำ 103% เร่งระบายรับฝนรอบใหม่

ส่วนเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ปริมาณน้ำ 533 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 103% ของความจุ สภาพพื้นที่ท้ายน้ำ น้ำล้นตลิ่ง บริเวณบ้านนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม บ้านพอกใหญ่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และยังต้องเร่งพร่องน้ำ ให้เต็มศักยภาพของลำน้ำ เพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อน

เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำ 88 % เขื่อนขุนด่านฯ น้ำ 84%

เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณน้ำ 7,759 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 88% ของความจุ จะเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนที่เพิ่มขึ้น โดยให้เท่ากับความสามารถรับน้ำของแม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง

เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปริมาณน้ำ 189 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 84% ของความจุ โดยจะเร่งพร่องน้ำ ให้เต็มศักยภาพของลำน้ำท้ายน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำจากอิทธิพลของฝนที่ตกเหนือเขื่อน