ยังเที่ยวได้ต่อ! “สวนสัตว์ดุสิต” เลื่อนเวลาปิดออกไปอีก 1 เดือน

ตามที่ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สวนสัตว์ดุสิต ประกาศเปิดให้บริการเข้าชมสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต เป็นวันสุดท้ายจนถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินแผนงานเคลื่อนย้ายสัตว์ออกไปกระจายอาศัยอยู่ชั่วคราว ณ สวนสัตว์ 6 แห่ง

 

ล่าสุด งานประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์ดุสิต ได้ประกาศเลื่อนระยะเวลาปิดออกไปอีก 1 เดือน เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากต่างหลั่งไหลเดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บภาพและบรรยากาศเป็นที่ระลึก โดยจะขยายเวลาเปิดให้เข้าชมต่อไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 30 กันยายน เพื่อตอบแทนความรักที่ประชาชนได้มอบให้กับสวนสัตว์ดุสิต

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชน ให้เข้าชมพื้นที่ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับสวัสดิภาพของสัตส์ รวมถึงใช้บริการสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo