สทนช. สั่งเฝ้าระวังปริมาณน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ [คลิป]

สทนช.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนที่พยากรณ์อากาศให้เป็นข้อมูลชุดเดียวเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ขณะที่ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวฯ เฝ้าระวังปริมาณน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแล้ว

นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต เปิดเผยว่า ยังเร่งระบายและพร่องน้ำต่อเนื่องออกจากเขื่อนที่มีปริมาณน้ำระดับน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม และปริมาณน้ำเกิน 80% ของความจุอ่าง อย่างเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณน้ำร้อยละ 90 ของความจุอ่าง ระบายออกวันละ 24.92 ล้านลูกบาศก์เมตร วันนี้มีระดับเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแล้ว

เขื่อนศรีนครินทร์ปริมาณน้ำ 90% เขื่อนน้ำอูน ปริมาณน้ำสูงถึง 110% ของความจุอ่าง ระบายออกวันละ 9.72 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณน้ำ 107% ของความจุอ่าง มีน้ำล้นสปิลเวย์ สูง 106 เซนติเมตร มีแนวโน้มลดลง , เขื่อนวชิราลงกรณ ปริมาณน้ำ 94% ของความจุอ่าง , เขื่อนขุนด่านปราการชล ปริมาณน้ำ 87% ของความจุอ่าง ระบายออกวันละ 9.64 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำไหลผ่านสปิลเวย์ 108 เซนติเมตร มีแนวโน้มลดลง และ เขื่อนปราณบุรี ปริมาณน้ำ 81% ของความจุอ่าง ระบายออกวันละ 11.08 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หารือประเด็น การจัดทำแผนที่พยากรณ์อากาศให้เป็นแผนที่ฉบับเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลเป็นเอกภาพ และ ให้หน่วยงานที่มีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบนำไปประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ที่ประชุมสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง ทั้งปริมาณน้ำไหลเข้า ปริมาณน้ำไหลล้นสปิลเวย์ พร้อมเสนอแผนเผชิญเหตุภาวะวิกฤติ แผนระบายน้ำ และรายงานต่อ สทนช.

นอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุม อาคารบังคับน้ำต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีใช้การได้ หากพบว่าชำรุดต้องเร่งซ่อมแซมโดยด่วน และให้กรมทรัพยากรน้ำเชื่อมโยงระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในระบบออนไลน์กับ สทนช. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดในพื้นที่ด้วย