ถกแผนเชื่อมข้อมูล ประเทศเพื่อนบ้าน เฝ้าระวังน้ำโขง

คณะทำงานอำนวยการน้ำ หารือหน่วยเกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ย้ำเชื่อมข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านเพื่อบริหารน้ำให้มีประสิทธิภาพ พร้อมซักซ้อมแผนผันน้ำ 13 ทุ่งหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ที่ประชุมได้มีการประชุมติดตามการคาดการณ์ปริมาณฝนเดือนกันยายนและตุลาคม เพื่อวางแผนระบายน้ำของแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงรับทราบผลกระทบและความช่วยเหลือ และคาดการณ์พื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อน เช่น พื้นที่ท้ายน้ำที่อาจได้รับกระทบจากการพร่องน้ำ จากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ รวมถึงลุ่มน้ำปราจีนบุรี และนครนายก ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่จะตกลงในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ด้วย

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันใน 3 ประเด็นหลัก คือ

1. ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือและบูรณาการข้อมูลแม่น้ำโขงระหว่างประเทศ เช่น กรณีเขื่อนน้ำงึม ประเทศลาว เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำท่วมและแล้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูน้ำหลาก ปี 2561 เพื่อเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการบูรณาการกระบวนการติดตามและการแจ้งเตือนภัย การบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำ 13 ทุ่ง โดยกรมชลประทานดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่รับทราบแผนดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะด้วย
3. การหารือมาตรการการเตรียมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำต้นทุนน้อย ปี 2561 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่มีอ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยงน้ำน้อย เตรียมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำต้นทุนน้อย ปี 2561 และการพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำ และประสานกรมฝนหลวง เพื่อเติมน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำด้วย