จิตแพทย์ ชี้ คนยุคนี้ มีภูมิคุ้มกัน เรื่องความรักน้อยลง!!

07 ก.ย. 2561 เวลา 9:31 น.

โฆกษกรมสุขภาพจิตแนะนำ 5 ข้อ หากผิดหวังเรื่องความรัก การตั้งสติถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง เรื่องความรัก ความหึงหวง จนกระทั่งมีการใช้ความรุนแรงขึ้น ว่า ไม่ว่าความรักในรูปแบบใดก็ตาม ความรักที่นำพาไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นการสูญเสีย นั้นเกิดขึ้นภายใต้กลุ่มอารมณ์ล้วนๆ ที่เข้ามาเป็นตัวกระตุ้น ขณะที่สภาพแวดล้อมทำให้คนยุคนี้มีความอดทนรอที่น้อยลง จะส่งผลกระทบต่อการควบคุมอารมณ์ ในขณะที่หลายคนมองว่า ความรักแบบชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง มักเกิดอารมณ์ความหึงหวงที่รุนแรงกว่านั้น นพ.อภิชาติ กล่าวว่า เพศความรักไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหน ไม่ได้เป็นตัวสะท้อน หรือบ่งชี้ถึงอารมณ์ความรุนแรงของสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนมากกว่า ที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคู่

พร้อมแนะนำ 5 ข้อ หากผิดหวัง!!

1.ควรตั้งสติ ควบคุมอารมณ์ให้ได้ก่อน

2.ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น อย่าปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้น ควรที่วางแผนรับมือ

3.เลือกหรือเริ่มแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองก่อน

4.แก้ไขปัญหาบนพื้นที่ความถูกต้อง

5.หากไม่มีทางออกหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้หาตัวช่วยหรือปรึกษาที่เราไว้วางใจ หรือ ปรึกษากรมสุขภาพจิต 1323