กรุงเทพมหานคร

“ข้อมูลบอกว่าผิด แต่มีคนออกหนังสือราชการว่าไม่ผิด” จี้กสม.ตรวจสอบทุจริตเงินสนับสนุน

เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ร้อง กสม. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ของคนพิการและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐในโครงการต่างๆ หลังมีหลักฐาน หลายหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสนับสนุน จำนวนกว่า 6,500 ล้านบาท

วันนี้ (17 ก.ย. ) เวลา 14.00 น. นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ตัวแทนเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ พร้อมเพื่อนคนพิการ เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้อง ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ซี่งทางเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการมีหลักฐานเอกสารว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีพฤติกรรมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หลายกรณี โดยรวมมูลค่าความเสียหายที่เกิดมากกว่า 6,500 ล้านบาท

โดยผู้พิการที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจากโครงการฝึกอาชีพ “ส่งเสริมการประกอบอาชีพร้านเบเกอรี่และเครื่องดื่มเคลื่อนที่” จำนวน 31 คน ก็เดินทางมาด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมการจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งเครือข่ายมีหลักฐานในการชี้มูลความผิดของข้าราชการบางที่เข้าข่ายทุจริต แต่กลับถูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ตนเองขอเรียกว่า “นายใหญ่” เข้ามาแทรกแซงระบบการตรวจสอบ จนทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า มีขบวนการที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง

“ตลอดเวลา 3 ปีที่ผ่าน ทำให้เห็นว่ามีบางหน่วยงานรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทุจริต เพราะหลายครั้งที่มีการขอตรวจสอบ จะมีคนที่กล้าออกหนังสือราชการประทับตราครุฑระบุว่าไม่มีความผิด ทั้งๆที่ข้อมูลชี้ชัดว่ามีความผิดชัดเจน ซึ่งเรามีข้อมูลว่า เป็นบุคคลที่เกษียณราชการไปแล้วแต่ก็ยังมีอำนาจอยู่ รวมทั้งข้าราชการระดับสูง เป็นคนมีหน้ามีตาในสังคม”

พร้อมกันนี้ ตัวแทนเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ยังบอกอีกว่า นอกจากการละเมิดสิทธิและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในพื้นที่สมุทรสาครแล้ว ทางเครือข่ายฯยังมีข้อมูลระบุว่า มีการโกงเงินคนพิการอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย ซึ่งวันนี้เราจะเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน และหลังจากนี้ทางเครือข่ายจะเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับตำรวจกองปราบปรามให้ความตรวจสอบความผิดทางอาญาด้วย เนื่องจากมีการโกงที่ชัดเจนทุกด้าน

สำหรับ ปมการทุจริตเรื่องนี้มีความซับซ้อนอย่างมาก เนื่องจากมีโครงการที่เกี่ยวกับผู้พิการที่มีอยู่ในประเทศ จำนวนกว่า 1 ล้าน 9 แสนคน และยังมีอีกหลายโครงการที่มีความไม่ชอบมาพากลกับกองทุนที่ใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการจะการเป็นเค้กก้อนใหญ่ให้กับกลุ่มคนที่ทำตัวเป็นไอ้โม่งอมเงินของพวกเขา

ทั้งนี้ก่อนเดินทางมาที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการได้ยื่นเรื่องดังกล่าวที่ถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วย