“สองหัวใจประสานกัน” ลายฝีพระหัตถ์!! พระเทพฯ เพื่อสถาบันแพทย์จักรีนฤบดินทร์

มูลนิธิรามาธิบดี เผยแพร่ลายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นครั้งแรกในรูปหัวใจสองดวงเชื่อมกัน

โดยเป็นภาพหัวใจสองดวง เชื่อมกัน สื่อความหมายถึงผู้ให้และผู้รับที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการช่วยเหลือผู้ป่วย ข้อความ ผู้รับและผู้ให้ หัวใจประสานกัน เพื่อนำมาจัดทำของที่ระลึกให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายของที่ระลึกชุดพิเศษ จะนำไปสมทบทุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยการน้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงเป็นห่วงราษฎรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกอันเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีประชากรหนาแน่นมาก แต่ยังขาดโรงพยาบาลรัฐที่จะคอยดูแลรักษาประชาชน

สำหรับของที่ระลึก ประกอบด้วย เสื้อทีเชิ้ต, เสื้อโปโล, หมวก, กระเป๋าดินสอ, กระเป๋าผ้าดิบ, กระเป๋าผ้าร่ม, เข็มกลัด, การ์ด, สมุด,หมอนอิง, หมอนผ้าห่ม,หมอนรองคอ, แก้วน้ำพร้อมฝาปิด, กระติกน้ำเก็บอุณหภูมิ, และตลับยา ที่ใช้ได้จริง

ผู้สนใจร่วมทำบุญได้หลายช่องทาง ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ จุดจำหน่ายของที่ระลึก หรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน www.ramafoundation.or.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-201-2222 ในวันและเวลาราชการ