“เต่ามะเฟื่อง” มีค่า!! ใครพบเห็นแจ้งได้ ค่าตอบแทน 2 หมื่น

ประกาศ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเล หากท่านใดพบเห็น เต่าทะเลวางไข่ กรุณาแจ้งตามเบอร์ที่กำหนด

โดยมีค่าตอบแทน เต่ามะเฟื่อง 20,000 บาท  เต่าทะเลอื่น 10,000 บาท

ทั้งนี้ ห้ามเคลื่อนย้ายไข่โดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังอาจทำให้ลูกเต่าที่จะเกิดพิการหรือตายได้ นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทน สำหรับผู้ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เต่าทะเลอีกด้วย