แนวโน้ม จ้างงาน ปี 62 "สื่อ-ทีวีดิจิตอล" เตรียมตกงานเพิ่ม! [คลิป]

21 ธ.ค. 2561 เวลา 8:39 น.

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย สถานการณ์แรงงานปี 61 มีการเลิกจ้างไปแล้วกว่า 2 แสน 5 หมื่นคน คาดว่าในปีหน้า บริษัทปรับโครงสร้าง ผู้ที่ทำงานงานสื่อและทีวีดิจิตอล อาจถูกเลิกจ้างมากขึ้น

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยสถานการณ์ด้านแรงงานปีนี้ว่า มีข้อพิพาทแรงงานลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว(2560) โดยมีข้อพิพาทแรงงาน 44 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 37,830 คน ขณะที่ในปี 2560 มีข้อพิพาทแรงงานถึง 59 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 57,425 คน ซึ่งได้ดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ เป็นเงิน 33,415 ล้านบาท  และจากข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 พบว่าในปีนี้ มีการเลิกจ้างไปแล้ว กว่า 2 แสน 5 หมื่น 9 พันคน (259,770) ขณะที่ปี 2560 มีการเลิกจ้างกว่า 2 แสน 5หมื่น 5 พันคน

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเลิกจ้างตามประเภทกิจการ พบว่ากิจการที่มีการเลิกจ้างเพิ่มสูงขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ เกษตรกรรม การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

สำหรับแนวโน้มการจ้างงานในปีหน้า (2562) มีการคาดการณ์ว่าอาจมีการเลิกจ้างเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเภทกิจการที่นำเทคโนโลยี หรือ AI เข้ามาแทนที่แรงงานมากขึ้น เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมทีวี  ทีวีดิจิตอล  เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการเฝ้าติดตามธุรกิจดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าบริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเลิกจ้างลูกจ้างส่วนใหญ่ จะจัดทำโครงการสมัครใจลาออกและให้สิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างสูงกว่าสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด ขณะที่ กสร. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด